Suomalaiset ovat yleisesti ottaen aktiivisia ja rakastavat ulkoilmassa touhuilua, johon mönkijä soveltuu erinomaisesti. Monipuolisena maastoajoneuvona mönkijä sopii sekä työntekoon että vapaa-aikaan. Se soveltuu erityisen hyvin hyötykäyttöön melkein missä vain maastossa, kuten metsätöissä ja virkistysalueiden hoidossa. Yli 90 prosenttia Suomessa myydyistä mönkijöistä hankitaan hyötykäyttöön yksityisten ostajien toimesta tai työkäyttöön erilaisille ammattialoille. Mönkijöihin voi lisäksi ostaa lisävarusteita kuten lumiauran, rankakärryt, yleisperäkärryt tai tukkikärryt. Niin ikään ne toimivat erinomaisina kulkuvälineinä vastuullisessa luontovirkistyskäytössä.

Arvioiden mukaan Suomen metsissä ja teillä pörisee menemään yli 40 000 mönkijää. Suomen lainsäädännön mukaan mönkijät jaetaan seuraaviin ryhmiin: maastoajoneuvo, nelipyörä, kevyt nelipyörä (mopoauto) ja traktori. Käytön ja tyyppihyväksynnän perusteella taasen mönkijät jaetaan kahteen pääryhmään: maastomönkijöihin eli maastoajoneuvoihin sekä tieliikenteeseen rekisteröityneet kevyet nelipyörät ja nelipyörät. Maastomönkijöillä saa liikkua liikenteessä ainoastaan poikkeusluvalla, mutta traktoriksi luokitetulla mönkijällä liikenteessä liikkuminen on vapaata. Tieliikenteessä liikkuvia mönkijöitä kutsutaan myös nimityksillä ”katumönkijä” tai ”katutraktori”.

Maastomönkijät

Maastomönkijä tai ATV on yleensä työkäyttöön tarkoitettu ajoneuvo. Niiden käyttö maastossa on sallittu ainoastaan maanhallitsijan luvalla ja kuljettajan pitää olla yli 15-vuotias. Maastomönkijöillä voi lainsäädännön mukaan ajaa yleisillä teillä tietyin ehdoin. Maastomönkijällä voi ajaa tiellä ainoastaan silloin, kun maasto on liian vaikeaa ajettavaksi tai pitää ylittää tie tai silta. Maastossa voi ajaa korkeintaan 40 kilometrin tuntivauhdilla. Yleisillä teillä ajo edellyttää sitä, että kuljettajalla on B-ajokortti tai traktorimönkijöitä ajaessa T-kortti.

Vaikeassa maastossa kuljettaessa maastomönkijöiden etuna on traktoreihin verrattuna pieni paino ja maastoon jäävät pienet jäljet. Maastomönkijöiden moottorin tai koon suhteen ei ole erikoisrajoituksia eikä niiden käyttäessä tarvitse käyttää kypärää – tosin sitä suositellaan voimakkaasti. Maastomönkijät eivät myöskään ole autoveron alaisia eivätkä ne vaadi ajoneuvokatsastusta. Niiden kanssa käytetään useasti erilaisia perävaunuja, joiden suurin kytkentämassa on oltava 1,5 kertaa vetävän ajoneuvon massa. Lisäksi vaunuissa pitää olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Perävaunua ei tarvitse erikseen rekisteröidä.

Tieliikennemönkijät

Tieliikennemönkijät ovat rekisteröityjä ajoneuvoja, joilla pitää olla vaatimuksenmukaisuustodistus. Täten ne ovat myös ajoneuvolainsäädännön piirissä, sekä jokainen mönkijä täytyy olla lain mukaan vakuutettu. Lisäksi niistä maksetaan ajoneuvoveroa ja ne pitää katsastaa säännöllisin väliajoin. Tiemönkijällä voi ajaa yleisillä teillä, mutta maastossa kulkemiseen se vaatii alueen omistajan luvan. Kuljettajalla pitää olla B-luokan ajokortti ja maastossa ajaessa yli 15 vuoden ikä. Niin ikään kypärän käyttö on pakollista. Tiemönkijän rekisterikilpi löytyy ajoneuvon takaa.

Tieliikenteessä liikkuvien mönkijöiden suurin sallittu teho on 15 kW eli noin 20 hevosvoimaa. Niiden kyydissä on sallittu kuljettaa matkustajaa, mikäli matkustajalla on siihen sopiva istuin. Rekisteriotteessa pitää olla merkintä matkustajan kuljetuksen sallimisesta. Myös tiemönkijöillä voi vetää peräkärryä, jossa on valot ja heijastimet. Kärryssä oleva kuorma ei saa olla leveämpi kuin vedettävä ajoneuvo. Toisaalta taasen traktorimönkijöiden suurin sallittu nopeus on 40 km/h ja kuljettajalla pitää olla T-luokan ajokortti. Traktoreita voi ajaa ilman kypärää.

Vinkkejä ostoksille

Suomessa mönkijöitä myytiin eniten vuonna 2007, jolloin niiden kokonaismyynti ylitti 8 000 kappaleen rajan. Tämän jälkeen myynti on tasaisesti laskenut, mutta edelleen mönkijöitä myydään yli 5 000 kappaletta joka vuosi. Erityisesti traktorimönkijät ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina.

Ennen kaupoille lähtöä on hyvä tutustua eri mönkijätyyppeihin ja saada käsitys siitä, mikä niistä olisi sopivin omaan tilanteeseen. Tämän jälkeen niihin kannattaa tutustua lähemmin asiantuntijan opastuksella joko ammattipiireissä tai myyntiliikkeessä. Suomen suurin mönkijöiden myyjä on Polaris.

Raskaaseen työhön ostettavassa mönkijässä täytyy olla neliveto ja paljon voimaa esimerkiksi vetää kuormia tai liikkua metsässä. Nuoremmille kuljettajille on omat mallit, joissa osassa on turvakehikko mukana. Talvea varten renkaisiin pitää ostaa ketjut tai suosia valmiiksi telallista mallia. Rekisteröidyillä tiemönkijöillä pitää olla vaatimuksenmukaisuustodistus. Lisäksi vakuutukset ja rekisteritiedot kannattaa tarkistaa ennen ostamista. Samalla ostajan kannattaa tutustua mahdollisesti tarvittaviin lisäosiin kuten peräkärryihin tai lumiauroihin. Mahdollisuuksien mukaan ne kannattaa ostaa myös asiantuntevalta myyjältä tai mönkijävalmistajalta.

Vakuutus on pakollinen

Kaikki mönkijät tarvitsevat liikennevakuutuksen, vaikka sillä ei ajettaisi yleisillä teillä. Mönkijälle otettu liikennevakuutus kattaa kuljettajan ja matkustajan henkilövahingot sekä syyttömälle osapuolelle tuotetut vahingot, mutta ei kuitenkaan oman mönkijän vaurioita. Tätä varten käyttäjällä täytyy olla kaskovakuutus, joita on joko täys- tai osakasko. Täyskasko kattaa kaikki mönkijän vauriot ja osakasko jättää törmäyksistä aiheutuneet vahingot asiakkaan maksettavaksi. Lasten kuljettamille mönkijöille ei voi ottaa kaskoa, mutta yli 25 kilometrin tuntinopeudella kulkevien lasten mönkijöillä pitää olla myös liikennevakuutus.

Osta suojavarusteet!

Mönkijöiden suurin sallittu nopeus on yleisillä teillä 60 kilometriä ja jääteillä 80 kilometriä tunnissa, joten suojavarusteet ovat erittäin tärkeitä. Ajamiseen tarvittavien suojavarusteiden kuten kypärän, selkäsuojan, ajosaappaiden, käsineiden sekä muiden suojien käyttöön kannattaa tutustua ja sopeutua heti mönkijän oston yhteydessä. Täten suojavarusteet on hyvä ostaa samalla mönkijän kanssa, ja pitää ne huollettuna sekä puhtaina. Suojavarusteissa kannattaa panostaa laatuun ja kestävyyteen. Erityisesti laadukas kypärä on halpa henkivakuutus vakavissa tapaturmissa kuten liikenneonnettomuuksissa ja törmäystilanteissa.